Bao đựng nông sản

Công ty TNHH Alita sản xuất bao đựng nông sản với màu sắc đa dạng: bao màu đỏ Hồng Chúng, bao màu xanh lá, bao vàng chanh, bao vàng nghệ, bao màu xanh dương, bao màu trắng,... Có in hoặc không in tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Hiển thị 1 5 / 5 kết quả

  • Sắp xếp: